Budownictwo ma coraz większą ilość zwolenników. Cieszy się rosnącą popularności. Co świadczy o zwiększającej się świadomości, możliwości utraty naturalnego środowiska.

Usługi budownictwa ekologicznego

Budownictwo ekologiczne to szereg wielu elementów. Dbałość o środowisko występuje tu w każdej cząstce, która jest związana z powstaniem projektu, budową oraz eksploatacją budynku, domu.

 1. Projektowanie domu ekologicznego.
 2. Ilość i jakość narzędzi, materiałów budowlanych, urządzeń, elementów wykańczania wnętrz.
 3. Prace budowlane i sposób ich wykonywania.
 4. Użyte materiały budowlane.
 5. Sposób przechowywania, składowania materiałów budowlanych.
 6. Sposób pracy i poruszania się pracowników po terenie budowy.
 7. Racjonalne wykorzystanie materiałów budowlanych.

Budownictwo ekologiczne obejmuje prace projektowe, budowlane, wykończeniowe, remontowe, konserwatorskie, modernizacyjne, a nawet jego rozbiórkę.

Budownictwo ekologiczne opiera się o:

 • rodzaj wykorzystanych materiałów, powinny być ekologiczne i nie zagrażać otoczeniu,
 • sposób ich montażu,
 • korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
 • tworzenie środowiska naturalne w najbliższym otoczeniu,
 • minimalizowanie zanieczyszczeń

W związku z powyższym przejawem budownictwa ekologicznego jest również  tworzenie ogrodu wokół domu. Pielęgnacja trawy, sadzenie roślin, kwiatów i drzew. Tym sposobem tworzy się nie tylko zdrowe otoczenie dla siebie, ale i dla zwierząt. Pięknie skomponowany ogród stanie się nowym domem dla ptaków i innych mniejszych i większych żyjątek.

Dobrymi praktykami budownictwa ekologicznego jest pracownie na już istniejących konstrukcjach. Jest to podstawowy element bezpiecznej działalności. Przeobrażanie miejsca, w którym już istnieje budynek, jest jedną z łagodniejszych form. Aby w jak najmniejszym stopniu zawłaszczać środowisko pod budowę, zaleca się też minimalizm. To znaczy, że lepiej większą część działki przeznaczyć na ogród niż na budynek. Zminimalizować ilość pokoi lub zmniejszyć ich powierzchnię.

Budownictwo ekologiczne ma służy naturze. Powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w przyrodę i nie zmieniać jej wyglądu.