Budowa domu jednorodzinnego jest nie jest inwestycją, która wymaga ustanowienia inspektora (inspektor nadzoru inwestorskiego). Na ogół to właściciel osobiście dogląda prac budowlanych i upewnia się, że wszystkie podjęte działania spełniają oczekiwania inwestora. Jeśli jednak nie jest to możliwe, to o ochronę jego interesów zadbać może wyznaczona do tego celu osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas gdy pracownie architektoniczne odpowiadają za przygotowanie projektów budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego ma za zadanie upewnienie się, że wszystkie prace wykonywane są zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną. Kontroluje, czy przestrzegane są przepisy i czy prace wykonywane są z należytą starannością. Do obowiązków inspektora należy także pilnowanie, by wykorzystywane materiały, takie jak okna lub elementy wykończenia, były odpowiedniej jakości, a zwłaszcza niedopuszczanie do wykorzystania produktów wadliwych lub nie spełniających wytycznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

To inspektor nadzoru inwestorskiego jest także osobą, która odpowiada za odbiór inwestycji, testy oraz, w przypadku jakichkolwiek uchybień lub zaniedbań, upewnia się że wszystkie wady zostały usunięte zgodnie z życzeniem inwestora. Inspektor, jeśli zajdzie taka konieczność, może także odpowiadać za rozliczenia budowy. W praktyce należałoby więc nazwać go oczami i uszami osoby, która zainwestowała swoje środki w budowę domu.

Oczywiście, zatrudnienie inspektora pociąga za sobą dodatkowe koszty, ale warto w takiej sytuacji zastosować się do starej maksymy „czasami taniej znaczy drożej”. Środki przeznaczone na opłacenie pracy specjalisty mogą okazać się w ostatecznym rozrachunku znacznie niższe niż te, które wydać możemy na reklamacje, naprawy lub – w ostateczności – dochodzenie swoich praw na drodze sądowej w przypadku nierzetelnego wykonawcy. Czasami warto więc zatrudnić inspektora, pamiętając jednocześnie że taka osoba musi posiadać uprawnienia budowlane, a jego przygotowanie oraz doświadczenie musi odpowiadać inwestycji, którą ma nadzorować.